Придънѣстриѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Придънѣ́стриѥ ⁖)
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗ
Приднестровская Молдавская Республика
Република Молдовеняскэ Нистрянэ
Придністровська Молдавська Республіка


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъПридънѣстриѥ ха́рта

стольнъ градъ Тѷрасполь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роусьскъ · молдовьскъ · оукраиньскъ
строѥниѥ димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ь Игорь Смирновъ
пространиѥ  
- вьсѩ 4 163 к҃м² х҃м²
въсєлѥниѥ 533 500

Придънѣ́стриѥ и роусьскꙑ Приднестровье · єписїмьно имѧ Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗ и роусьскꙑ Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика · молдовьскꙑ Република Молдовеняскэ Нистрянэ · оукраиньскꙑ Придністровська Молдавська Республіка · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ нєприꙁнана дрьжава Молдовѣ ѥстъ · Стольнъ градъ Тѷрасполь ѥстъ ⁙ Дрьжавьнꙑ ѩꙁꙑци Придънѣстриꙗ молдовьскъ · оукраиньскъ и роусьскъ ѩꙁꙑкъ сѫтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Приднѣстриѥ авило своѭ самостоꙗтєл҄ь 1990 лѣта ѥстъ · нъ нꙑнѣ дрьжавꙑ ѤН҄С ѥѩ нє приꙁнаѭтъ сѫтъ ижє ꙗко Молдовꙑ чѧсть мьнѧтъ ⁙ Молдова жє надъ Приднѣстриꙗ ꙁємлєѭ власти нє иматъ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Словѣньскꙑ странꙑ и дрьжавꙑ
Въсточьни: Бѣлꙑ Роуси ꙁнамѧ Бѣла Роусь | Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ | Оукраинꙑ ꙁнамѧ Оукраина | (Молдовѣ Придънѣстриѥ)

Ꙁападьни: Пол̑ьскꙑ ꙁнамѧ Пол҄ьска | Словѣньска ꙁнамѧ Словѣньско | Чєшьска ꙁнамѧ Чєшьско | (Нѣмьцѣхъ Лоужица)


Южьни: Блъгарїѩ ꙁнамѧ Блъгарїꙗ | Боснꙑ ꙁнамѧ Босна | Їллѷрїискꙑ Словѣнїѩ ꙁнамѧ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ | Макєдонїѩ ꙁнамѧ Макєдонїꙗ | Срьбїѩ ꙁнамѧ Срьбїꙗ | Хръватьскꙑ ꙁнамѧ Хръватьска | Чрьнꙑѩ Горꙑ ꙁнамѧ Чрьна Гора