Придънѣстриѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Придънѣ́стриѥ ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗ
Приднестровская Молдавская Республика
Република Молдовеняскэ Нистрянэ
Придністровська Молдавська Республіка


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъПридънѣстриѥ ха́рта

стольнъ градъ Тѷрасполь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роусьскъ · молдовьскъ · оукраиньскъ
строѥниѥ димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ь Игорь Смирновъ
пространиѥ  
- вьсѩ 4 163 к҃м² х҃м²
въсєлѥниѥ 533 500

Придънѣ́стриѥ и роусьскꙑ Приднестровье · єписїмьно имѧ Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗ и роусьскꙑ Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика · молдовьскꙑ Република Молдовеняскэ Нистрянэ · оукраиньскꙑ Придністровська Молдавська Республіка · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ нєприꙁнана дрьжава Молдовѣ ѥстъ · Стольнъ градъ Тѷрасполь ѥстъ ⁙ Дрьжавьнꙑ ѩꙁꙑци Придънѣстриꙗ молдовьскъ · оукраиньскъ и роусьскъ ѩꙁꙑкъ сѫтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Приднѣстриѥ авило своѭ самостоꙗтєл҄ь 1990 лѣта ѥстъ · нъ нꙑнѣ дрьжавꙑ ѤН҄С ѥѩ нє приꙁнаѭтъ сѫтъ ижє ꙗко Молдовꙑ чѧсть мьнѧтъ ⁙ Молдова жє надъ Приднѣстриꙗ ꙁємлєѭ власти нє иматъ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ