Jump to content

Сѣвєрьна Макєдонїꙗ

ⰔⰡⰂⰅⰓⰠⰐⰀ ⰏⰀⰍⰅⰄⰑⰐⰋⰡ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Макєдоні́ꙗ ⁖)

Сѣвєрьна Макєдоні́ѩ Димократі́ꙗ
Република Северна Македонија


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъСѣвєрьна Макєдонїꙗ ха́рта
Сѣвєрьна Макєдонїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Съкопиѥ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ макєдоньскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 25,713 х҃м²
въсєлѥниѥ 2,03 лєѡдръ
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Макєдонїꙗ · съмꙑсли


Сѣвєрьна Макєдоні́ꙗ и макєдоньскꙑ Северна Македонија · єпїсимьно имѧ Сѣвєрьна Макєдонїѩ Димократїꙗ и макєдоньскꙑ Република Северна Македонија · срѣдьн̑ии Балканъ дрьжава ѥстъ ⁙ стольнъ градъ Съкопиѥ ѥстъ ⁙ дрьжавьнъ макєдоньскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Макєдонїи людии 2 лєѡдра обитаѥтє

Макєдонїꙗ Югославїѩ съставѣ

1918 лѣта по Прьвꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ въшьла въ съставъ Срьбъ · Хръватъ и Словѣньць Кралѥвьства · послѣди имєноуѥмаꙗ Югославиꙗ бѣ · по Въторꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ ꙗжє Социалистичьска Съвѫꙁьна Димократїꙗ Югославїꙗ · ССД҃Ю · бѣ ⁙ Послѣди распада ССД҃Ю Макєдонїꙗ Димократїꙗ стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава ѥстъ

Фєвроуарїѩ 12 дьнꙗ 2019 лѣта дрьжава ново имѧ Сѣвєрьна Макєдонїꙗ приѩла бѣ[1] да бєжала би отъ съмѣшєниꙗ съ Грькъ чѧстиѭ подобьно рєкомоѭ · ꙁанѥ Грьци о томь мъного рьвьновали бѣшѧ и противѫ приѩтиꙗ прѣждьнѩ югославьскꙑ димократїѩ въ Єѵрѡпьскъ съвѫꙁъ гласовали бѣшѧ

  1. Македония официально сменила название // РИА Новости
Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ