Jump to content

Грѣнълѧдъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Грѣнълѧдъ


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъГрѣнълѧдъ ха́рта
Грѣнълѧдъ ха́рта

стольнъ градъ Ноукъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ грѭландьскъ
пространиѥ  
- вьсѩ 2 166 086 х҃м²
въсєлѥниѥ 56 367

Грѣнълѧдъ и даньскꙑ Grønland · наивєликъ островъ въ свѣтѣ ѥстъ · ꙗжє Данїѩ владѥниѥ ѥстъ ⁙ Острова въсєлѥниѥ · вѣсти 2019 лѣта · 56 367 чєловѣкъ съставлꙗѥтъ ѥстъ ⁙ Грѣналѧда пространиѥ 2 166 086 хм² сѫтъ ⁙ Островъ на 75% ꙁа полꙗрьнꙑимь крѫгомь расъположѥнъ ѥстъ ⁙ Грѣналѧда мѣсто жє мєждоу Канадоѭ на сѣвєрѣ и Исландомь на югѣ сѧ находитъ ⁙ Грѣнолѧдьскъ ѩꙁꙑкъ ако єпїсимьнъ сѧ авлꙗѥтъ ⁙