Исландъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Исландъ Димократі́ꙗ
Lýðveldið Ísland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъИсландъ ха́рта

стольнъ градъ Рєикꙗвикъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ исландьскъ
самостоꙗтѣль
1944
пространиѥ  
- вьсѩ 103 125 х҃м²
въсєлѥниѥ 319,7 тꙑсѫщѧ

Исландъ или видомь грьчьскꙑимь Исланді́ꙗ и исландьскꙑ Ísland · єпі́симьно и́мѧ Исландъ Димократі́ꙗ и исландьскꙑ Lýðveldið Ísland · сѣ́вєрнꙑ Єѵрѡ́пꙑ островьна дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Исланда Рєикꙗ́викъ ѥ́стъ ⁙ Люди́и 319,7 тꙑсѫщѧ обита́ѥтъ ⁙ Дрьжа́вьнъ ѩꙁꙑ́къ исла́ндьскъ ѥ́стъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Исландъ самостоꙗтѣльнаꙗ дрьжа́ва отъ Дані́ѩ съ їоунїꙗ 17 числа 1944 лѣ́та ѥ́стъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ