Данїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Кралѥ́вьство Дані́ꙗ
Kongeriget Danmark


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke ⁖

Данїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Копєнхагєнъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ даньскъ
самостоꙗтѣль
И҃ столѣтиꙗ по Х҃Р
пространиѥ  
- вьсѩ 43 098,31 х҃м²
въсєлѥниѥ 5,5 лєѡдръ

Дані́ꙗ и даньскꙑ Danmark · єпїсимьно имѧ Кралѥ́вьство Дані́ꙗ и даньскꙑ Kongeriget Danmark · Сѣвєрьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Данїѩ Копєнхагєнъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 5,5 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Данїѩ даньскъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Кралѥвьство Данїꙗ И҃ столѣтиꙗ по Х҃Р почѧто бѣ

Данїꙗ въшьла въ съставъ Єѵрѡпьска Свѫꙁа 1973 лѣта бѣ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ