прѣнаправлѥниꙗ

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 09:06, їоунїꙗ 19 числа, 2018. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

виждь (прѣждьнѩ 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Kurów →‎ Коуровъ
 2. Międzyrzec Podlaski →‎ Подълѣсьскъ Мѧꙃирьць
 3. Noreg →‎ Норєгъ
 4. Norge →‎ Норєгъ
 5. Panthera leo →‎ Львъ
 6. Ronald Reagan →‎ Роналдъ Рєиганъ
 7. The Beatles →‎ Битлꙁъ
 8. Vocaloid →‎ Вокалоїдъ
 9. Є́ирь →‎ Єирь
 10. Є́рꙁꙗн҄ьскъ ѩꙁꙑ́къ →‎ Єрꙁꙗн҄ьскъ ѩꙁꙑкъ
 11. Є́сть →‎ Єсть
 12. Єврє́искъ ѩꙁꙑ́къ →‎ Єврєискъ ѩꙁꙑкъ
 13. Єкатєрїнбоу́ргъ →‎ Єкатєрїнбоургъ
 14. Єкатєрїнбѹ́ргъ →‎ Єкатєрїнбоургъ
 15. Єкатєрїнбѹргъ →‎ Єкатєрїнбоургъ
 16. Єнкѷклопедїꙗ →‎ Єнкѷклопєдїꙗ
 17. Єнкѷклопє́дїꙗ →‎ Єнкѷклопєдїꙗ
 18. Єрѷѳрі́ꙗ →‎ Єрѷѳрїꙗ
 19. Єспєра́нто →‎ Єспєранто
 20. Єѳїопі́ꙗ →‎ Єѳїопїꙗ
 21. Єѵрѡ́ →‎ Єѵрѡ
 22. Єѵрѡ́па →‎ Єѵрѡпа
 23. Ѕвѣзда →‎ Ꙃвѣꙁда
 24. Їерѹсалимъ →‎ Їєроусалимъ
 25. Їздраил̑ь →‎ Їꙁдраил҄ь
 26. Їздраил҄ь →‎ Їꙁдраил҄ь
 27. Їзраель →‎ Їꙁдраил҄ь
 28. Їллѷрі́иска Словѣні́ꙗ →‎ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ
 29. Їллѷрі́искословѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ →‎ Їллѷрїискословѣньскъ ѩꙁꙑкъ
 30. Їндонисі́иска Роупі́ꙗ →‎ Їндонисїиска роупиꙗ
 31. Їндонисі́иска роу́пиꙗ →‎ Їндонисїиска роупиꙗ
 32. Їндонисі́ꙗ →‎ Їндонисїꙗ
 33. Їндониꙁі́ꙗ →‎ Їндонисїꙗ
 34. Їсаакъ Нютѡнъ →‎ Їсаакъ Нютонъ
 35. Їсландъ →‎ Исландъ
 36. Їспані́ꙗ →‎ Їспанїꙗ
 37. Їсторі́ꙗ →‎ Їсторїꙗ
 38. Їєроусали́мъ →‎ Їєроусалимъ
 39. Їєрѹсалимъ →‎ Їєроусалимъ
 40. Їѡа́ннъ Єѯа́рхъ →‎ Їѡаннъ Єѯархъ
 41. Їѡа́ннъ Асє́н҄ь В҃ →‎ Їѡаннъ Асєн҄ь В҃
 42. Їѥрѹсалимъ →‎ Їєроусалимъ
 43. Їꙁдраи́л҄ь →‎ Їꙁдраил҄ь
 44. А́бѷдъ →‎ Авѷдъ
 45. Абхаꙁі́ꙗ →‎ Абхаꙁїꙗ
 46. Абѷдъ →‎ Авѷдъ
 47. Ава́рьскъ ѩꙁꙑ́къ →‎ Аварьскъ ѩꙁꙑкъ
 48. Авра́мъ Но́амъ Хо́мьскꙑи →‎ Аврамъ Ноамъ Хомьскꙑи
 49. Агкѵра →‎ Анкѷра
 50. Азѣрбаиджанъ →‎ Аꙁѣрбаичанъ

виждь (прѣждьнѩ 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)