прѣнаправлѥниꙗ

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 10:03, мартїꙗ 19 числа, 2019. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

виждь (прѣждьнѩ 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Ingentia →‎ Ингєнтїꙗ
 2. Kurów →‎ Коуровъ
 3. Międzyrzec Podlaski →‎ Подълѣсьскъ Мѧꙃирьць
 4. Noreg →‎ Норєгъ
 5. Norge →‎ Норєгъ
 6. Panthera leo →‎ Львъ
 7. Ronald Reagan →‎ Роналдъ Рєиганъ
 8. The Beatles →‎ Битлꙁъ
 9. Vocaloid →‎ Вокалоїдъ
 10. Є́ирь →‎ Єирь
 11. Є́рꙁꙗн҄ьскъ ѩꙁꙑ́къ →‎ Єрꙁꙗн҄ьскъ ѩꙁꙑкъ
 12. Є́сть →‎ Єсть
 13. Єврє́искъ ѩꙁꙑ́къ →‎ Єврєискъ ѩꙁꙑкъ
 14. Єкатєрїнбоу́ргъ →‎ Єкатєрїнбоургъ
 15. Єкатєрїнбѹ́ргъ →‎ Єкатєрїнбоургъ
 16. Єкатєрїнбѹргъ →‎ Єкатєрїнбоургъ
 17. Єнкѷклопедїꙗ →‎ Єнкѷклопєдїꙗ
 18. Єнкѷклопє́дїꙗ →‎ Єнкѷклопєдїꙗ
 19. Єрѷѳрі́ꙗ →‎ Єрѷѳрїꙗ
 20. Єспєра́нто →‎ Єспєранто
 21. Єѳїопі́ꙗ →‎ Єѳїопїꙗ
 22. Єѵрѡ́ →‎ Єѵрѡ
 23. Єѵрѡ́па →‎ Єѵрѡпа
 24. Ѕвѣзда →‎ Ꙃвѣꙁда
 25. Їерѹсалимъ →‎ Їєроусалимъ
 26. Їздраил̑ь →‎ Їꙁдраил҄ь
 27. Їздраил҄ь →‎ Їꙁдраил҄ь
 28. Їзраель →‎ Їꙁдраил҄ь
 29. Їллѷрі́иска Словѣні́ꙗ →‎ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ
 30. Їллѷрі́искословѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ →‎ Їллѷрїискословѣньскъ ѩꙁꙑкъ
 31. Їндонисі́иска Роупі́ꙗ →‎ Їндонисїиска роупиꙗ
 32. Їндонисі́иска роу́пиꙗ →‎ Їндонисїиска роупиꙗ
 33. Їндонисі́ꙗ →‎ Їндонисїꙗ
 34. Їндониꙁі́ꙗ →‎ Їндонисїꙗ
 35. Їсаакъ Нютѡнъ →‎ Їсаакъ Нютонъ
 36. Їсландъ →‎ Исландъ
 37. Їспані́ꙗ →‎ Їспанїꙗ
 38. Їсторі́ꙗ →‎ Їсторїꙗ
 39. Їєроусали́мъ →‎ Їєроусалимъ
 40. Їєрѹсалимъ →‎ Їєроусалимъ
 41. Їѡа́ннъ Єѯа́рхъ →‎ Їѡаннъ Єѯархъ
 42. Їѡа́ннъ Асє́н҄ь В҃ →‎ Їѡаннъ Асєн҄ь В҃
 43. Їѥрѹсалимъ →‎ Їєроусалимъ
 44. Їꙁдраи́л҄ь →‎ Їꙁдраил҄ь
 45. А́бѷдъ →‎ Авѷдъ
 46. Абхаꙁі́ꙗ →‎ Абхаꙁїꙗ
 47. Абѷдъ →‎ Авѷдъ
 48. Ава́рьскъ ѩꙁꙑ́къ →‎ Аварьскъ ѩꙁꙑкъ
 49. Авра́мъ Но́амъ Хо́мьскꙑи →‎ Аврамъ Ноамъ Хомьскꙑи
 50. Агкѵра →‎ Анкѷра

виждь (прѣждьнѩ 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)