Єирь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Єирь
Éire
Ireland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Éire go deo ⁖

Єирь ха́рта
Єирь ха́рта

стольнъ градъ Доублинъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ єирьскъ · англїискъ
самостоꙗтѣль
1921 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 70 273 х҃м²
въсєлѥниѥ 4,3 лєѡдръ

Є́ирь или Ирланді́ꙗ и єирьскꙑ Éire · англїискꙑ Ireland · такождє Є́ирь Димократі́ꙗ и єирьскꙑ Poblacht na hÉireann · англїискꙑ Republic of Ireland · сѣвєрнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Єири Доублинъ ѥстъ ⁙ Людии 4,3 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Дрьжавьна ѩꙁꙑка Єири єирьскъ и англїискъ ѥстє

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Є́ирьска Димократі́ꙗ самостоꙗтѣльнаꙗ дрьжава от Вєликꙑ Британїѩ съ дєкємврїꙗ 3 числа 1921 лѣта ѥстъ ⁙ Єирь въшьла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа 1973 лѣта бѣ

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ