Jump to content

Бѣлъ Градъ · Срьбїи

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Бѣлъ Градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Срьбїѩ знамѧ Срьбїꙗ
Людии обитаѥтъ 1 795 124
Основанъ ѥстъ Г҃ вѣкъ до Р҃Х


Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Бѣлъ Градъ


Бѣ́лъ Гра́дъ или Бѣлогра́дъ и срьбьскꙑ Београд · Срьбїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 1,8 лєѡдръ ⁙ Ꙁьданъ ѥстъ рѣкоу Савꙑ и Доунава сълиꙗнии[1]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Географски положај // Град Београд

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ