ⰔⰟⰍⰑⰒⰋⰦ

Съкопиѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Съкопиѥ
ꙁнамѧ
Flag of Skopje, North Macedonia.svg
Дрьжава Македонїѩ знамѧ Сѣвєрьна Макєдонїꙗ
Людии обитаѥтъ 521 569
Основанъ ѥстъ лѣта 3500 до х҃р
MKD muni nonn(Skopje).png


Съкопиѥ и макєдоньскꙑ Скопје · градъ на рѣцѣ имєньмъ Вардаръ ѥстъ · Сѣвєрьнꙑ Макєдонїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 521 тꙑсѫщѧ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Помєновєнъ напрьва Титомь Ливїѥмь въ А҃ вѣцѣ отъ Х҃Р ꙗко римьскъ воиньскъ градъ имєньмь Скоупи

Подъ властиѭ цѣсарꙗ Самоила Съкопиѥ стольнъ градъ Блъгарїѩ мєждоу лѣтꙑ 980 и 992 бѣашє · послѣди жє подъ властиѭ срьбъ и грькъ до лѣта 1392 бѣашє ⁙ Въ то врѣмѧ градъ османи ꙁаѩли бѣшѧ и нарєкъли ѥго имєньмь Ѷскѷбъ бѣшѧ

Послѣди Прьвꙑ свѣтьнꙑ воинꙑ градъ подъ властиѭ Югославїѩ бѣашє а послѣди Въторꙑ жє сталъ бѣашє главьнъ градь югославьскꙑ Макєдоньскꙑ Социалистичьскꙑ Димократїѩ · ижє отъ 1991 самостоꙗтѣльна дрьжава ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москъва | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ