ⰔⰟⰍⰑⰒⰋⰦ

Съкопиѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Съкопиѥ
ꙁнамѧ
Flag of Skopje.png
Дрьжава Македонїѩ знамѧ Макєдонїꙗ
Людии обитаѥтъ 521 569
Основанъ ѥстъ лѣта 3500 до х҃р
MKD muni nonn(Skopje).png

Съкопиѥ (макєдоньскꙑ Скопје) градъ рѣцѣ съ имєньмъ Вардаръ ѥстъ · Макєдонїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ ф҃ка (521) тꙑсѧщѧ ⁙ Основанъ лѣта ҂ꙁ҃ф (3500) до х҃р ѥстъ

Съкопиѥ дрєвльн҄ь стольнъ градъ Блъгарїѩ (980-992) и Срьбїѩ бѣашє

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Макєдонїѩ гради Flag map of the Republic of Macedonia.svg
Бєрово | Богоданьци | Валандово | Вєлєсъ | Виньница | Гєѵгєла | Гостивар҄ь | Дєбаръ | Дѣльчєво | Дємиръ Капиꙗ | Коуманово | Кожани | Крива Паланъка | Кꙑчєво | Макєдоньска Камєница | Макєдоньскъ Бродъ | Обитѣль | Охрїдъ | Пєхъчєво | Прилѣпъ | Рѣсьнъ | Свѧтꙑи Нїколаи | Строуга | Съкопиѥ | Хътѣтово | Щипъ


Єѵрѡпꙑ стольни гради

Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москъва | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки


¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ