Мадридъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Мадридъ
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Їспанїꙗ
Людии обитаѥтъ 3 266 126
Основанъ ѥстъ 852


Мадридъ · и їспанїискꙑ Madrid · Їспанїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 3 266 126 · вѣсти 2019 лѣта ⁙ Мадридъ на 21 чѧсть · и їспанїискꙑ distritos · дѣлєнъ ѥстъ ⁙ Градъ основанъ 852 лѣта бѣ

Мадридѣ моусїѥ Прадо сѧ находитъ

видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ