Jump to content

Вѥнъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Вѥнъ
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Аѵстрїꙗ
Людии обитаѥтъ 2 лєѡдра
Основанъ ѥстъ А҃ вѣкъ


Види

Вѥнъ · и нѣмьчьскꙑ Wien · Аѵстрїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Вѥнѣ 1 897 491 людии обитаѥтъ · вѣсти 2019 лѣта ⁙ Градъ ꙁьданъ рѣцѣ Доунавѣ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

А҃ вѣцѣ римьсци вои тврьдꙑнѭ Виндобона основаашє ⁙

Вѥнъ бѣ нарєчєнъ градъ отъ лѣта 881 ⁙ Въ Срѣдьни Вѣци Вѥнъ Свѧщєньнꙑ Римьскꙑ їмпєрїѩ главьнꙑимь градомь бѣ · а мєждоу 1867 и 1918 лѣтома Аѵстроѫгрь столицєѭ бѣашє ⁙ Вѥнѣ отъ 1342 до 1918 лѣта Хаѱбоуржьска дѷнастїꙗ · и нѣмьчьскꙑ Habsburger · оуправлꙗашє ⁙

имєна[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Градъ мъного имєнъ иматъ

Вѥнъ инако Винъ

Бєчь

Вѣдьн҄ь

[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]


Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ