Jump to content

Хєлсинки

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Хєлсинки
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Соумь
Людии обитаѥтъ 656 611
Основанъ ѥстъ 1550


Хєлсинки · соумьскꙑ Helsinki · свєньскꙑ Helsingfors · Соуми стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 656 611 ⁙ Ꙁьданъ брѣꙃѣ Соумьска ꙁалива Балтьска морꙗ ѥстъ ⁙

Основанъ 1550 лѣта свєньскꙑимь кралѥмь Гоуставомь А҃ Васоѭ бѣ

видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ