Jump to content

Люѯємбоургъ · градъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

49°36′42″ с҃ш 6°07′55″ в҃д / 49.611667° с҃ш 6.131944° в҃д. (G)


Люѯємбоургъ
Градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Люѯємбоурга ꙁнамѧ Люѯємбоѵргъ
Людии обитаѥтъ 132 780
Основанъ ѥстъ 963


Люѯємбоургъ и франкїискꙑ Luxembourg · стольнъ градъ Воѥводьства Люѯємбоургъ ѥстъ ⁙ Насєльниковъ имаѥтъ 132 780 чл҃вкъ · вѣсти 2023 лѣта ⁙ Градъ сѧ положєниѥмь самостоꙗтєл҄ьнѫ съвѫꙁьнѫ ѥдиницѫ одѣлꙗѥтъ ⁙ Люѯємбоургъ рѣцѣ Ал҄ьꙁєтѣ ꙁьданъ ѥстъ

дѣꙗниꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Люѯємбоургъ кънѧꙁьмь Сигфридомь основанъ бѣ ⁙ Помѣновєнъ ꙁапрьва лѣтописи 963 лѣта ѥстъ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ