Бєрнъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Бєрнъ
гра́дъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Свицєра
Людии обитаѥтъ 134 727
Основанъ ѥстъ 1191


Бєрнъ · нѣмьчьскꙑ Bern · франкїискꙑ Berne · италїискꙑ Berna и романьшьскꙑ BernaСвицєрꙑ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 134 727 · того дѣлꙗ Бєрнъ дрьжавꙑ пѧтꙑи наивєликꙑи градъ ѥстъ ⁙ Основанъ 1191 лѣта правитєлѥмь Бєртолдомь Є҃ бѣ ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Арє ⁙ Нꙑнѣ Бєрнѣ свицєрьско правитєл҄ьство и дрьжавьно събраниѥ сѧ находѧтъ ⁙

Бєрна видъ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ