Jump to content

Осло

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Осло
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Норєгъ
Людии обитаѥтъ 673 469
Основанъ ѥстъ 1048


Осло · новонорьскꙑ Oslo · Норєга стольнъ градъ отъ 1299 лѣта ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 673 469 ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Альнѣ ⁙ Кънига ⁖ Крѫгъ ꙁємьнъ ⁖ глаголѥтъ · оубо градъ 1048 лѣта кралѥмь Харалдомь Г҃ основанъ бѣ

Града имѧ отъ Ꙁ҃І вѣка до 1924 лѣта ⁖ Хрїстїанїꙗ ⁖ бѣ

види[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москꙑ | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ