Jump to content

Їндонисїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Їндонисі́ꙗ Димократі́ꙗ
Republik Indonesia


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Bhinneka Tunggal Ika
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Indonesia Raya

Їндонисїꙗ ха́рта
Їндонисїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Джака́рта
6°10′S, 106°49′E

дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їндонисі́искъ
строѥниѥ димократі́ꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ь Джоко Видодо
самостоꙗтѣль
отъ Нидєрландъ
 - смс҃ть авлѥна Авгоуста · 1945 лѣта 
 - смс҃ть приꙁнана Ноємврїꙗ · 1949 лѣта 
пространиѥ  
- вьсѩ 1 904 569 х҃м²
- водꙑ (%) 4,8
въсєлѥниѥ 229 965 000[1]
платьно срѣдьство Їндонисїиска роупиꙗ (IDR)
МО҃С ко́дъ IDN
мєждоусѣтьна имєнъ область .id
мєждоусѣтии мѣсто http://www.indonesia.go.id

Їндонисі́ꙗ и їндонисїискꙑ Indonesia · єпїсимьно имѧ Їндонисі́ꙗ Димократі́ꙗ и їндонисїискꙑ Republik Indonesia · свѣта наибол҄ьшиꙗ островьна дрьжава Асїи ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Джакарта ѥстъ ⁙ Дрьжавьнъ їндонисїискъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 230 лєѡдръ обитаѥтъ

о дрьжавꙑ имєнє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Слово Їндонисїꙗ отъ латиньскаѥго ⁖ Indus ⁖ · словѣньскꙑ Їндїꙗ · и грьчьска ⁖ νήσος ⁖ · словѣньскꙑ островъ · исъходитъ[2]

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Їндонисїꙗ ѥстъ стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава отъ Нидєрландъ 1945 лѣта ѥстъ

Їндонисїѩ видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Unnamed-20230318114101
  2. Tomascik, T; Mah, J.A., Nontji, A., Moosa, M.K. (1996). The Ecology of the Indonesian Seas - Part One. Hong Kong: Periplus Editions Ltd.. ISBN 962-593-078-7

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ