Кѷпръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Кѷпрьска Димократїꙗ
Κυπριακή Δημοκρατία
Kıbrıs Cumhuriyeti


ꙁнамѧ [[Дѣло:|85px|center|ꙁнакъ]]
ꙁнамѧ ꙁнакъКѷпръ ха́рта

стольнъ градъ Лєѵкѡсїꙗ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ грьчьскъ и тѷрчьскъ
самостоꙗтѣль
1960 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 9.251 х҃м²
въсєлѥниѥ 771 тꙑсѫщѧ

Кѷпръ и грьчьскꙑ Κύπρος · тѷрчьскꙑ Kıbrıs · островъ и дрьжава ѥстъ ⁙ Дрьжавꙑ єпїсимьно имѧ Кѷпрьска Димократїꙗ и грьчьскꙑ Κυπριακή Δημοκρατία · тѷрчьскꙑ Kıbrıs Cumhuriyeti · ѥстъ ⁙ Тѷрчьскъ и грьчьскъ ѩꙁꙑци дрьжавнꙑ ѥстє ⁙ Стольнъ градъ Лєѵкѡсїꙗ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 771 тꙑсѫщѧ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Кѷпръ своѭ самостоꙗтѣль авилъ отъ Вєликꙑѩ Британїѩ 1960 лѣта ѥстъ · нъ Акрѡтирь и Дєкєлїꙗ и нꙑнѣ британьскꙑ ѥстє ⁙ 1974 лѣта острова сѣвєрьнѣ части Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра сътворѥна бѣ ижє тъкъмо Тѷрци приꙁнана ѥстъ · отъ того врѣмєнє Кѷпра ѥдьнѥниѥ полїтїчьнъ бєсѣдъ въпросъ ѥстъ · нъ вѣта нє ю състворили ⁙ 2004 лѣта Кѵпръ въшєлъ въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

Кѷпра чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Кѵпръ на 6 єпархїѩ дѣлѥнъ ѥстъ

  1. Лєѵкѡсїꙗ
  2. Аммохѡстъ
  3. Кєрѷнєꙗ
  4. Ларнака
  5. Лємєсъ
  6. Пафосъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ