Jump to content

Кѷпръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Кѷпрьска Димократїꙗ
Κυπριακή Δημοκρατία
Kıbrıs Cumhuriyeti


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъКѷпръ ха́рта
Кѷпръ ха́рта

стольнъ градъ Лєѵкѡсїꙗ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ грьчьскъ и тѷрчьскъ
самостоꙗтѣль
1960 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 9.251 х҃м²
въсєлѥниѥ 771 тꙑсѫщѧ

Кѷпръ и грьчьскꙑ Κύπρος · тѷрчьскꙑ Kıbrıs · островъ и дрьжава ѥстъ ⁙ Дрьжавꙑ єпїсимьно имѧ Кѷпрьска Димократїꙗ и грьчьскꙑ Κυπριακή Δημοκρατία · тѷрчьскꙑ Kıbrıs Cumhuriyeti · ѥстъ ⁙ Тѷрчьскъ и грьчьскъ ѩꙁꙑци дрьжавнꙑ ѥстє ⁙ Стольнъ градъ Лєѵкѡсїꙗ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 771 тꙑсѫщѧ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Кѷпръ своѭ самостоꙗтѣль авилъ отъ Вєликꙑѩ Британїѩ 1960 лѣта ѥстъ · нъ Акрѡтирь и Дєкєлїꙗ и нꙑнѣ британьскꙑ ѥстє ⁙ 1974 лѣта острова сѣвєрьнѣ части Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра сътворѥна бѣ ижє тъкъмо Тѷрци приꙁнана ѥстъ · отъ того врѣмєнє Кѷпра ѥдьнѥниѥ полїтїчьнъ бєсѣдъ въпросъ ѥстъ · нъ вѣта нє ю състворили ⁙ 2004 лѣта Кѵпръ въшєлъ въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

Кѷпра чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Кѵпръ на 6 єпархїѩ дѣлѥнъ ѥстъ

  1. Лєѵкѡсїꙗ
  2. Аммохѡстъ
  3. Кєрѷнєꙗ
  4. Ларнака
  5. Лємєсъ
  6. Пафосъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ