Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ
الإمارات العربية المتحدة


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Аллахъ · народъ · прѣдсѣдатєл҄ь ⁖
дрьжавьно славопѣниѥ:
⁖ Процвѣтаи · моꙗ дрьжава ⁖

Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ ха́рта

стольнъ градъ Абоу Даби
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ аравьскъ
самостоꙗтѣль
отъ 1971
пространиѥ  
- вьсѩ 83600 х҃м²
въсєлѥниѥ 10 лєѡдръ
платьно срѣдьство Аравьска дхама (AED)

Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ и кратъко ѤА҃Є и аравьскꙑ الإمارات العربية المتحدة · Асїѩ дрьжава ѥстъ · ꙗжє иꙁъ сєдми ємїратъ състоитъ ѥстъ ⁙ Дрьжава въстоцѣ Аравїискаѥго полѫострова расъположѥна ѥстъ ⁙ ѤА҃Є стольнъ градъ Абоу Даби ѥстъ ⁙ Наибол҄ьшии градъ Доубаи ѥстъ ⁙ Людии 10 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ ѤА҃Є дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ аравьскъ ѥстъ ⁙ Нꙑнѣшьнъ прѣдъсѣдатєл҄ь Халифа ибнъ Ꙁаидъ ал҄ь Нахаꙗнъ ѥстъ ⁙