Люѯємбоургъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Вєлико Воѥводьство Люѯємбоургъ
Groussherzogtum Lëtzebuerg
Großherzogtum Luxemburg
Grand-Duché de Luxembourg


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Mir wëlle bleiwe wat mir sinn ⁖

Люѯємбоургъ ха́рта

стольнъ градъ Люѯємбоургъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ люѯємбоуржьскъ · нѣмьчьскъ и франкїискъ
самостоꙗтѣль
1815 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 2 586 х҃м²
въсєлѥниѥ 502 тꙑсѫщѧ
Disambig bordered fade.svg Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Люѯємбоургъ · съмꙑсли


Люѯємбоу́ргъ и люѯємбоуржьскꙑ Lëtzebuerg · нѣмьчьскꙑ Luxemburg и франкїискꙑ Luxembourg · єпїсимьно имѧ Вєли́ко Воѥво́дьство Люѯємбоу́ргъ · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ малаꙗ дрьжава ѥстъ ⁙ Сѧ мѣсто жє мєждоу Бєлгїѩ · Нѣмьцьми и Франкїѩ находитъ ⁙ Стольнъ градъ Люѯємбоургъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 502 тꙑсѫщѧ ⁙ Дрьжавьнꙑ ѩꙁꙑци люѯємбоуржьскъ · нѣмьчьскъ и франкїискъ сѫтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Црькꙑ ⁖ Нотръ Дамъ ⁖ Люѯємбоургъ градѣ

Люѯємбоургъ 1815 лѣта почѧтъ бѣ послѣди Вѥньска Съвѣта рєшєниѩ ꙗко ⁖ Вєлико Воѥводьство ⁖ бѣ ⁙ Люѯємбоургъ ѥдинъ иꙁъ Єѵрѡпьска Съвѫꙁа основатєл҄ъ 1957 лѣта · въкоупомъ съ 5 дроугихъ єѵрѡпьскꙑихъ дрьжавꙑ бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ