Люѯємбоургъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Вєли́ко Воѥво́дьство Люѯємбоу́ргъ
Groussherzogtum Lëtzebuerg
Großherzogtum Luxemburg
Grand-Duché de Luxembourg


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Mir wëlle bleiwe wat mir sinn ⁖

Люѯємбоургъ ха́рта

стольнъ градъ Люѯємбоургъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ люѯємбоуржьскъ · нѣ́мьчьскъ и франкі́искъ
самостоꙗтѣль
1815 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 2 586 х҃м²
въсєлѥниѥ 502 тꙑсѫщѧ
Disambig bordered fade.svg Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Люѯємбоургъ · съмꙑсли


Люѯємбоу́ргъ и люѯємбоу́ргьскꙑ Lëtzebuerg · нѣмьчьскꙑ Luxemburg и франкїискꙑ Luxembourg · єпі́симьно и́мѧ Вєли́ко Воѥво́дьство Люѯємбоу́ргъ · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡ́пꙑ ма́лаꙗ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Сѧ мѣ́сто жє мєждоу́ Бєлгі́ѩ · Нѣ́мьцьми и Франкі́ѩ нахо́дитъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Люѯємбоу́ргъ ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 502 тꙑсѫщѧ ⁙ Дрьжа́вьнꙑ ѩꙁꙑци́ люѯємбоу́ржьскъ · нѣ́мьчьскъ и франкі́искъ сѫ́тъ

їсторі́ꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Црь́кꙑ ⁖ Но́тръ Да́мъ ⁖ Люѯємбоу́ргъ гра́дѣ

Люѯємбоу́ргъ 1815 лѣ́та почѧ́тъ бѣ́ по́слѣди Вѥ́ньска Съвѣ́та рєшє́ниѩ ꙗ́ко ⁖ Вєли́ко Воѥво́дьство ⁖ бѣ́ ⁙ Люѯємбоу́ргъ ѥдинъ иꙁъ Єѵрѡпьска Съвѫꙁа основатєл҄ъ 1957 лѣ́та · въкоу́помъ съ 5 дроуги́хъ єѵрѡ́пьскꙑихъ дрьжа́вꙑ бѣ́

ꙁьри́ та́кождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ