Люѯємбоургъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Вєлико Воѥводьство Люѯємбоургъ
Groussherzogtum Lëtzebuerg
Großherzogtum Luxemburg
Grand-Duché de Luxembourg


ꙁнамѧ [[Дѣло:|85px|center|ꙁнакъ]]
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Mir wëlle bleiwe wat mir sinn ⁖

Люѯємбоургъ ха́рта
Люѯємбоургъ ха́рта

стольнъ градъ Люѯємбоургъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ люѯємбоуржьскъ · нѣмьчьскъ и франкїискъ
самостоꙗтѣль
1815 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 2 586 х҃м²
въсєлѥниѥ 502 тꙑсѫщѧ
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Люѯємбоургъ · съмꙑсли


Люѯємбоу́ргъ и люѯємбоуржьскꙑ Lëtzebuerg · нѣмьчьскꙑ Luxemburg и франкїискꙑ Luxembourg · єпїсимьно имѧ Вєли́ко Воѥво́дьство Люѯємбоу́ргъ · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ малаꙗ дрьжава ѥстъ ⁙ Сѧ мѣсто жє мєждоу Бєлгїѩ · Нѣмьцьми и Франкїѩ находитъ ⁙ Стольнъ градъ Люѯємбоургъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 502 тꙑсѫщѧ ⁙ Дрьжавьнꙑ ѩꙁꙑци люѯємбоуржьскъ · нѣмьчьскъ и франкїискъ сѫтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Црькꙑ ⁖ Нотръ Дамъ ⁖ Люѯємбоургъ градѣ

Люѯємбоургъ 1815 лѣта почѧтъ бѣ послѣди Вѥньска Съвѣта рєшєниѩ ꙗко ⁖ Вєлико Воѥводьство ⁖ бѣ ⁙ Люѯємбоургъ ѥдинъ иꙁъ Єѵрѡпьска Съвѫꙁа основатєл҄ъ 1957 лѣта · въкоупомъ съ 5 дроугихъ єѵрѡпьскꙑихъ дрьжавꙑ бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ