Бєлгїѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Кралѥвьство Бєлгїѥ
Koninkrijk België
Royaume de Belgique
Königreich Belgien


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Eendracht maakt macht · нидєрландскъ
L'union fait la force · франкїискъ
Einigkeit gibt Starke · нѣмьчьскъ
Въ ѥдьнѥнии сила ѥстъ
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ La Brabançonne

Бєлгїѥ ха́рта

стольнъ градъ Брюѯєль
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нидєрландскъ · нѣмьчьскъ и франкїискъ
строѥниѥ оуставьна монархїꙗ
 - краль Албєртъ В҃
 - правитєл̑ьства прѣдъсѣдатєл̑ь Ивъ Лєтєрмъ
самостоꙗтѣль
1839
въходъ Є҃С съставъ Мартїꙗ 25 дьнꙗ · 1957 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 30 528 х҃м²
- водꙑ (%) 6.4
въсєлѥниѥ 10,5 лєѡдръ
мєждоусѣтьна имєнъ область .be
мєждоусѣтии мѣсто http://www.belgium.be/

Бє́лгїѥ и нидєрландьскꙑ België · нѣмьчьскꙑ Belgien и франкїискꙑ Belgique · єпїсимьно имѧ Кралѥ́вьство Бє́лгїѥ · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Бєлгїꙗ Брюѯєль ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 10,5 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнꙑ ѩꙁꙑци Бєлгїꙗ нидєрландскъ · нѣмьчьскъ и франкїискъ сѫтъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ