Бєлгїѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Кралѥ́вьство Бєлгїѥ
Koninkrijk België
Royaume de Belgique
Königreich Belgien


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Eendracht maakt macht · нидєрландскъ
L'union fait la force · франкі́искъ
Einigkeit gibt Starke · нѣ́мьчьскъ
Въ ѥдьнѥ́нии ѥдиньство ѥ́стъ
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ La Brabançonne

Бєлгїѥ ха́рта

стольнъ градъ Брюѯєль
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нидєрла́ндскъ · нѣ́мьчьскъ и франкі́искъ
строѥниѥ оуставьна монархі́ꙗ
 - краль Албєртъ В҃
 - прави́тєл̑ьства прѣдъсѣда́тєл̑ь Ивъ Лєтєрмъ
самостоꙗтѣль
1839
въходъ Є҃С съставъ Мартїꙗ 25 дьнꙗ · 1957 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 30 528 х҃м²
- водꙑ (%) 6.4
въсєлѥниѥ 10,5 лєѡ́дръ
мєждоусѣтьна имєнъ область .be
мєждоусѣтии мѣсто http://www.belgium.be/

Бєлгїѥ и нидєрла́ндьскꙑ België · нѣмьчьскꙑ Belgien и франкїискꙑ Belgique · єпі́симьно и́мѧ Кралѥ́вьство Бєлгїѥ · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡ́пꙑ дрьжа́ва ѥ́стъ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Бєлгїꙗ Брюѯєль ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 10,5 лєѡ́дръ ⁙ Дрьжа́вьнꙑ ѩꙁꙑци Бєлгїꙗ нидєрландскъ · нѣ́мьчьскъ и франкі́искъ сѫтъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ