Малта

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Малта Димократїꙗ
Ir-Repubblika ta' Malta
Republic of Malta


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Virtute et Constantia (латиньскъ)
Aeal in Kura u ir consta (малтьскъ)
Съ храбростиѭ и постоꙗньствомь ⁖

Малта ха́рта

стольнъ градъ Ла Валєта
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ малтьскъ и англїискъ
самостоꙗтѣль
1964 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 316 х҃м²
въсєлѥниѥ 413,6 тꙑсѫщѧ

Ма́лта и малтьскꙑ Malta · англїискꙑ Malta · Южьнꙑ Єѵрѡпꙑ островьна дрьжава ѥстъ ⁙ Ѥѩ єпїсимьно имѧ Ма́лта Димократі́ꙗ и малтьскꙑ Ir-Repubblika ta' Malta · англїискꙑ Republic of Malta · ѥстъ ⁙ Малтьскъ и англїискъ ѩꙁꙑка дрьжавна ѥстє ⁙ Стольнъ градъ Ла Валєта ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 413 тꙑсѫщѧ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Стольна града Малтꙑ Ла Валєтꙑ мѣсто
⁖ Il-Barrakka ta' Fuq ⁖

Малта ѥстъ стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава отъ Вєликꙑѩ Британїѩ 1964 лѣта ѥстъ ⁙ Съ 2004 лѣта Малта въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ