Портогалїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Портогалі́ꙗ Димократі́ꙗ
República Portuguesa


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ A Portuguesa

Портогалїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Лисбоа
38° 42' N 09° 10' W
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ портогальскъ
строѥниѥ прѣдъсѣдатєл҄ьска димократїꙗ
 - правитєл҄ьства прѣдъсѣдатєл҄ь Пєдроу Пасоушь Каєлию
самостоꙗтѣль
-
 - смс҃ть авлѥна 1139 лѣто 
въходъ Є҃С съставъ Їаноуарїꙗ 1 дьнь · 1986 лѣта
пространиѥ  
- вьсѩ 92 090 х҃м²
- водꙑ (%) 0,48
въсєлѥниѥ 10,5 лєѡдръ
платьно срѣдьство Єѵрѡ (EUR)
МО҃С ко́дъ PRT
мєждоусѣтьна имєнъ область .pt
мєждоусѣтии мѣсто www.portugal.gov.pt

Портогалі́ꙗ и портогальскꙑ Portugal · єпїсимьно имѧ Портогалі́ꙗ Димократі́ꙗ и портогальскꙑ República Portuguesa · Южьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Портогалїѩ стольнъ градъ Лисбоа ѥстъ ⁙ Портогалїи людии 10,7 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Стлъпъ Бєлємъ · Лисбоѣ · сѷмволъ Портогалїѩ

Портогалїꙗ ꙗко нꙑнѣшьнꙗ димократїꙗ 1910 лѣта почѧта бѣ ⁙ 1986 лѣта Портогалїꙗ въшла съставѣ Єѵрѡпьска Съвѫꙁа въкоупомъ Їспанїꙗ бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ