Алванїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Алванїꙗ Димократїꙗ
Republika e Shqipërisë


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Hymni i Flamurit

Алванїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Тирана
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ алваньскъ
строѥниѥ прѣдъсѣдатєл҄ьска димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл҄ь Бамиръ Топꙑ
 - правитєл҄ьства прѣдъсѣдатєл҄ь Сали Бєриша
самостоꙗтѣль
1912 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 28 748 х҃м²
- водꙑ (%) 4.7
въсєлѥниѥ 3 лєѡ́дръ
мєждоусѣтьна имєнъ область .al

Алвані́ꙗ и алваньскꙑ Shqipëria · єпїсимьно имѧ Алвані́ꙗ Димократі́ꙗ и алваньскꙑ Republika e Shqipërisë · Южьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥ́стъ ⁙ Стольнъ градъ Алванїѩ Тирана ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 3 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Алванїѩ алваньскъ ѥстъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ