Монако

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Кънѧ́жьство Мона́ко
Principauté de Monaco


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Deo Juvante (латиньскъ)
Съ нами Богъ ⁖

Монако ха́рта

стольнъ градъ нѣстъ ⁙ Монако и градъ и дрьжава ѥстъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ франкїискъ
строѥниѥ кънѧжьство
 - кънѧꙁь Албєртъ В҃
самостоꙗтѣль
1297 лѣта
пространиѥ  
- вьсѩ 2 х҃м²
въсєлѥниѥ 32,7 тꙑсѫщѧ

Мона́ко и франкїискꙑ Monaco · єпїсимьно имѧ Кънѧ́жьство Мона́ко и франкїискꙑ Principauté de Monaco · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ вътораꙗ наимєн҄ьшиꙗ свѣта дрьжава послѣди Ватикана ѥстъ ⁙ Сѧ мѣсто жє мєждоу Франкїѩ и Срѣдиꙁємьномь морѥмь находитъ ⁙ Стольнъ градъ нѣстъ · ꙁанє Монако и градъ и дрьжава ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 32 тꙑсѫщѧ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Монака франкїискъ ѥстъ

Кънѧжьскъ дворьцъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Кънѧжьство Монако їаноуарїꙗ 8 дьнꙗ · 1297 лѣта почѧто бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ