Санъ Марино

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Са́нъ Мари́но Димократі́ꙗ
Serenissima Repubblica di
San Marino


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Libertas (латиньскъ)
Свобода ⁖
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Inno Nazionale della Repubblica

Санъ Марино ха́рта

стольнъ градъ Санъ Марино · градъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ италїискъ
строѥниѥ димократїꙗ
 - капитанъ-рєгєнтꙑ Франъчєсько Мусони и Стєфано Пал҄ьмиєри
самостоꙗтѣль
отъ Римьскꙑѩ аѵтократорїѩ
 - почѧта ѥстъ 301 лѣта 
пространиѥ  
- вьсѩ 61,2 х҃м²
- водꙑ (%) 0
въсєлѥниѥ 31,9 тꙑсѫщѧ
платьно срѣдьство Єѵрѡ́ ({{{МО҃С кодъ}}})
МО҃С ко́дъ SMR
мєждоусѣтьна имєнъ область .sm
мєждоусѣтии мѣсто [1]

Са́нъ Мари́но и италїискꙑ San Marino · єпїсимьно имѧ Са́нъ Мари́но Димократі́ꙗ и италїискꙑ Serenissima Repubblica di San Marino · Южьнꙑ Єѵрѡпꙑ малаꙗ дрьжава ѥстъ · сѧ мѣсто вънѫтри Италїѩ находитъ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ италїискъ ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Санъ Марино ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 31 тꙑсѫщѧ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Видъ иꙁ града Борго Маджорє

Санъ Марино ѥстъ сталъ самостоꙗтєл҄ьна дрьжава отъ Римьскꙑѩ аѵтократорїѩ сєптємврїꙗ 3 дьнꙗ · 301 лѣта бѣ ⁙ Нѣции мьнѧтъ чьто Санъ Марино прьвꙑѩ димократїꙗ свѣтѣ ѥстъꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ