Лихтєнщаинъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Кънѧ́жьство Лихтєнща́инъ
Fürstentum Liechtenstein


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Für Gott, Fürst und Vaterland ⁖

Лихтєнщаинъ ха́рта

стольнъ градъ Вадоуць
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ нѣмьчьскъ
строѥниѥ кънѧжьство
 - кънѧꙁъ Ханьсъ Адамъ В҃
самостоꙗтѣль
1866 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 160 х҃м²
въсєлѥниѥ 35,7 тꙑсѫщѧ

Лихтєнща́инъ и нѣмьчьскꙑ Liechtenstein · єпїсимьно имѧ Кънѧ́жьство Лихтєнща́инъ и нѣмьчьскꙑ Fürstentum Liechtenstein · Срѣдьни Єѵрѡпꙑ малаꙗ дрьжава ѥстъ · сѧ мѣсто жє мєждоу Свицєроѭ и Аѵстрїѩ находитъ ⁙ Стольнъ градъ Лихтєнщаина Вадоуць ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 35 тꙑсѫщѧ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Лихтєнщаина нѣмьчьскъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Прѣдъсѣдатєл҄ьство Лихтєнщаина · Вадоуцѣ

Кънѧжьство Лихтєнщаинъ 1866 лѣта почѧто бѣ послѣди распада Нѣмьчьска съвѫꙁа

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ