Андора

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Андорра ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Кънѧ́жьство Андо́ра
Principat d'Andorra


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Virtus Unita Fortior ⁖
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ El Gran Carlemany

Андора ха́рта

стольнъ градъ Андора ла Вєлꙗ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ каталаньскъ
строѥниѥ прѣдъсѣдатєл҄ьска димократїꙗ и кънѧжьство
 - кънѧꙁє Жоанъ Єнрикъ и Франсоуа Оландъ
самостоꙗтѣль
1278
пространиѥ  
- вьсѩ 468 х҃м²
- водꙑ (%) 0.26
въсєлѥниѥ 85 580
мєждоусѣтьна имєнъ область .ad

Андо́ра и каталаньскꙑ Andorra · єпїсимьно имѧ Кънѧ́жьство Андо́ра и каталаньскꙑ Principat d'Andorra · Южьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Андорꙑ Андора ла Вєлꙗ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 85 580 (2015) ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Андорꙑ каталаньскъ ѥстъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ