Вєлика Британїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Вєли́ка Британі́ꙗ ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Ѥдьнѥно Кралѥвьство Вєликꙑ Британїѩ и Сѣвєрьнꙑ Ирландїѩ
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъВєлика Британїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Лондонъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ англїискъ
самостоꙗтѣль
1801 лѣто
пространиѥ  
- вьсѩ 244 820 х҃м²
въсєлѥниѥ 60 лєѡдръ

Вєли́ка Британі́ꙗ и англїискꙑ Great Britain · єпїсимьно имѧ Ѥдьнѥно Кралѥ́вьство Вєликꙑ Британїѩ и Сѣвєрьнꙑ Ирландїѩ и англїискꙑ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · Єѵрѡпꙑ сѣвєра дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Лондонъ сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Дрьжавьнъ англїискъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 60 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ѥдьнѥно кралѥвьство сътворѥно ѥстъ 1 дьнꙗ маїꙗ 1707лѣта отъ Р҃Х · ѥгда жє Англїꙗ съ Скотїѥѭ ѥдьнѥнѣ бꙑстє[1][2]

Вєликꙑ Британїѩ чѧсти[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Вєлика Британїꙗ на чєтꙑри странꙑ и англїискꙑ countries · дѣлѥна ѥстъ ⁙ Ацѣ Вєлика Британїꙗ съвѫꙁьна дрьжава нѣстъ · триѥ ѥѩжє странꙑ кромѣ Англїѩ вєликѫ аѵтономїѭ имѫтъ

число имѧ людии обитаѥтъ
1 Англїꙗ 49 138 831
2 Алба или Скотїꙗ 5 062 011
3 Кимръ или Валїꙗ 2 903 085
4 Сѣвєрьна Ирландїꙗ 1 685 267
Ѥдьнѥно Кралѥвьство 58 789 194

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Articles of Union with Scotland, 1707
  2. The treaty (act) of the Union of two Kingdoms, Scotland and England of 1706. The declaration to parliament
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ